Програми

Всички обучения, които са сложени в предстоящи са по схема АЗ МОГА – ПОВЕЧЕ, тя е част от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013Г

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”-УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

разработено от creativedesign.bg