Записване в ЦПО

Записването за лицензирани курсове в Център за Професионално Обучение /ЦПО/, е възможно с представяне на определени документи:

1. Документ или копие от завършена степен на образование.
2. Личен документ или копие за точното попълване на личният регистрационен картон в ЦПО.
3. Здравна бележка от специалист /личен лекар/, че не боледувате от опасни болести недопускащи упражняване на въпросната професия, или опасни за здравето на клиентите при практическото обучение в ЦПО. Вместо медицинска бележка е възможно да представите копие от страницата със заверка на вашата здравна книжка, разбира се ако имате такава.
4. Стойността на избраното обучение от ЦПО, или само вноска от нея.
5. От една до четири матови актуални ваши снимки за документи.

При проблем и неяснота свързан с гореспоменатите документи, въпроси за обучението в ЦПО, както и за записване в курс можете да ни посетите на място

разработено от creativedesign.bg