Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050

1. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050
1.1. специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501 – втора степен на професионална квалификация.

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас
Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2
Телефони: 052 / 607820, 052 / 500043, 0895/795511
e-mail: stikcenter@gmail.com

разработено от creativedesign.bg