Професия “Организатор интернет приложения”, код 482040

1.Професия “Организатор интернет приложения”, код 482040
1.1. специалност “Електронна търговия”, код 4820401– трета степен на професионална квалификация

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас
Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2
Телефони: 052 / 607820, 052 / 500043, 0895/795511
e-mail: stikcenter@gmail.com

разработено от creativedesign.bg