Професия “Икономист”, код 345120

1. Професия “Икономист”, код 345120
1.1. специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204 – трета степен на професионална квалификация

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас
Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2
Телефони: 052 / 607820, 052 / 500043, 0895/795511
e-mail: stikcenter@gmail.com

разработено от creativedesign.bg