Професия “Финансист”, код 343010

Професия “Финансист”, код 343010

1.1. специалност “Банково дело”, код 3430101 – трета степен на професионална кавилификация;
1.2. специалност “Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 – трета степен на професионална квалификация.

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас
Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2
Телефони: 052 / 607820, 052 / 500043, 0895/795511
e-mail: stikcenter@gmail.com

разработено от creativedesign.bg