Накратко за нас

Центърът за професионално обучение към СТИК ЕООД е създаден през 2005 г. като самостоятелно специализирано звено за обучение на възрастни. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовение и обучение с Лиценз № 201212985 и предлага:

 • Професионално обучение и квалификация
 • Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател
 • Разработване на проекти по различни програми
 • Семинари, мотивационни обучения, тренингови обучения, тимбилдинг
 • Езиково обучение
 • Обучения за придобиване на правоспособност за отделните професии по изискване на държавни наредби
 • Освен лицензиран обучител към НАПОО притежаващ лиценз за 60 професии и специалности в различни професионални направления ние сме и Доставчик на обучение към Агенция по заетостта от 2010 г. по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, като само за миналата година сме провели над 260 обучения към 65 Общини по схема „ Развитие”, както и езикови и компютърни обучения по програма „Аз мога – повече”.

  ЦПО „СТИК” е лицензиран и към Министерство труда и социалната политика , Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги.
  Участва в провеждането на обучения по Проекти свързани с подобряване на предоставяните социални услуги в различни общини в страната.Като например проект „Помощ в дома” за обучение на „социални помощници”, „домашни санитари”,”социални асистенти” и др.

  Накратко за предимствата на дистанционното обучение

  1. Можете да се обучавате, където и да се намирате – вкъщи, в офиса, в градината, на почивка..
  2. Можете да учите по всяко време на денонощието
  3. Не сте ограничени във времето, когато учите нови неща или попълвате тест; имате възможност незабавно да повторите опита си и така да затвърдите наученото
  4. Можете да се връщате назад и да преговаряте, когато пожелаете
  5. Не е нужно да пътувате до учебното заведение и по този начин да харчите допълнително средства и време
  6. Не е нужно да живеете в същия град, в който се намира избраното учебно заведение
  7. В процеса на обучение ще усвоите допълнителни умения за работа с компютър и интернет, които можете да приложите в другите си начинания
  8. Изключително подходящ за хора с натоварено работно време, майки с малки деца, хора, работещи на смени или хора с увреждания, всички от които нямат алтернатива за обучение.
  9. Поощрява принципа на ученето през целия живот
  10. Дистанционното обучение е по-евтино от традиционната форма, а получавате достъп до огромна база данни, много пъти по-богата от материалите, които бихте получили при обучение в класната стая.

  Свържете се с нас

  Адрес:
  ул. Парижка комуна 2, ет. 2

  Телефони:
  052 / 500043
  0895/795511

  Галерии от минали обучения

  Галерия от обучение 4
  Галерия от обучение 3
  Галерия от обучение 2
  Галерия от обучение 1

  вижте вскички галерии

  разработено от creativedesign.bg